6280507539_f32a72be10_b

Bezhotovostné platby nahrádzajú hotovosť

Stačí sa postaviť do radu v supermarkete a všimnúť si spôsob platenia ľudí za svoje nákupy – veľká väčšina aj v prípade menších súm už nevyťahuje peňaženku s hotovosťou, ale miesto toho vytiahne svoju platobnú kartu a zaplatí bezhotovostne. Platobná karta predstavuje populárny fenomén 21.storočia, pričom takéto platenie za poskytnuté produkty či služby už úspešne nahrádza klasickú platbu v hotovosti. Je tomu tak najmä preto, že tieto platby sú bezpečnejšie a pohodlnejšie. Nemusíte sa totiž obávať, že vás pri výbere väčšej sumy peňazí niekto prepadne či dokonca peniaze stratíte, takto len systém prečíta kód na platobnej karte a po zadaní PIN kódu prebehne platba z vášho účtu na účet predajcu. Platobné terminály už sú dnes samozrejmosťou v každých menších či väčších potravinách, pričom predajne bez nich sa dostávajú na okraj záujmu zákazníkov, nakoľko klasická platba hotovosťou dnes už skutočne nie je na vrchole rebríčku popularity. Dnešok i budúcnosť patria jednoznačne platobným kartám!

 

file00031459008

Elektronická faktúra – bežná záležitosť

Do kontaktu s elektronickými faktúrami prišli ľudia najmä prostredníctvom mobilných operátorov. Elektronická faktúra je zjednodušene náhrada bežnej papierovej formy faktúry v dátovej podobe. Takáto forma má množstvo výhod spájajúcich sa aj s úsporou a uskladnením.

Výhody elektronickej faktúry:

Rýchly a spoľahlivý spôsob platby

Zákazník uhrádza faktúru prostredníctvom internet bankingu jednoduchým kliknutím na zahájenie platby v banke. Banka za zákazníka prevedie požadovanú sumu na účet spoločnosti a tá potvrdí príjem platby prostredníctvom emailu alebo SMS.

Pohodlné riešenie

Platbu môže zákazník uskutočniť z pohodlia svojho domova, či kancelárie dokonca aj z mobilného telefónu s pripojením na internet, pričom nemusí navštíviť pobočku osobne. Nie je potrebné vypisovať zložité formuláre, či príkazy na úhradu v pobočkách banky.

Úspora priestoru pri archivácií

Faktúry si zákazník môže ukladať priamo vo svojom počítači do jedného súboru, ku ktorému ma kedykoľvek prístup. Šetrí tým čas, priestor a zároveň je tento spôsob výhodný pri prehľadnosti v uhradených faktúrach. Predídete tým aj možným stratám, alebo zničeniu dokladu.

Ochrana životného prostredia

Tento spôsob sa považuje za vysoko ekologický vzhľadom na to že sa nepoužíva papier, teda rovnako aj za ekonomický, čo šetrí peniaze, energiu a najmä životné prostredie.

Elektronické faktúry preferuje čoraz viac spoločností, ktoré objavili ich výhody, pričom aj pre nich predstavujú pomoc najmä v uskladnení a dobrej prehľadnosti o platbách.

V budúcnosti teda môžeme očakávať, že faktúry už v hotovosti platiť nebudeme vôbec.

 

file000224926151

Úroky na osobných účtoch

Okrem šetriacich produktov banky poskytujú svojim klientom výnosy už aj na bežných účtoch. Výnosy nie sú v takej výške ako pri dlhodobých šetreniach, ale predstavujú aspoň minimálne zhodnotenie peňazí už pri vedení bežného účtu.

Výška úroku je rôzna pre každú banku a zároveň je podmienená aj spĺňaním určitých kritérií. Slovenská sporiteľná vyžaduje sporenie na bežnom účte ale aj v Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., v konzervatívnom zmiešanom fonde, VUB banka zase požaduje pravidelný pohyb na účte 12krát za mesiac, Tatra banka poskytuje bonus ak klient nejde do debetného pohybu na účte a do šetriacej zložky odvádza minimálne 15 eur mesačne.

Podľa aktuálny porovnávacích tabuliek najlepšie úroky na bežných účtoch poskytuje Dexia banka a mBank s 1,3 %. Za nimi nasleduje Fio banka 1,25 % a ČSOB s 1 % úrokovou sadzbou.

 

5858059202_f6d07e1808_o

Internetové banky – direct spôsob

Na Slovenské trhy prichádzajú ako novinky internetové banky. Ide o služby bankovníctva, ktoré sú poskytované elektronickou formou. Napriek tomu, však podliehajú prísnemu dozoru centrálnej banky a sú riadne kontrolované.

Takéto banky nemajú vo žiadnu kamennú pobočku a taktiež ani centrálu odkiaľ by riadili svoju činnosť. Predstavuje to však výhodu, ktorá poskytuje svojím klientom najmä bezplatné vedenie účtov, či iné rôzne výhody.

Klient má tak prístup k svojmu účtu výhradne internetovou formou a aj spravovanie svojho účtu realizuje prostredníctvom počítača alebo aj mobilného telefónu. Mnohé z týchto bánk majú pre klienta k dispozícii aj debetnú, či kreditnú kartu úplne zadarmo.

V súčasnosti u nás pôsobia internetové banky mBank a nová banka ZUNO, ktorá si pripravila zatiaľ pre klientov bežné účty a termínovane vklady.

Od týchto bánk sa očakáva, že rozbehnú éru takzvaného direct bankingu.

 

5856743387_a650fa5aa0_b

Bezplatné účty v bankách – treba si ich zaslúžiť

Účty zadarmo dnes ponúkajú takmer všetky banky. Z pravidla ich môžu využívať študenti, seniori. Banky najnovšie poskytujú túto výhodu každému klientovi, avšak ten musí najprv splniť určité podmienky.

Najčastejšími podmienkami je pravidelný príjem na účet 500 – 1500 eur. Niektoré banky poskytujú takúto výhodu aj v prípade, že uskutočníte mesačne stanovený počet transakcií alebo aki si požičiate od banky veľkú sumu peňazí. Sú však aj také banky, ktoré požadujú pkrem pravidelného prísunu určitej čiastky aj odložené úspory vo výške 10 – 40 tisíc eur.

Ak nezískate účet zadarmo, môžete získať na tieto poplatky aspoň 25% – 50% zľavu na základe miernejších podmienok. Účty pre bežných klientov zadarmo poskytuje inak jedine mBank.

 

5474437939_a212cfd3a1_b

Termínované vklady – najobľúbenejší spôsob šetrenia

Termínované vklady sa v roku 2000 považovali za jednu z najatraktívnejších foriem šetrenia peňazí v pomere k podielovým fondom. Dôvodom bolo nie príliš dobré povedomie občanov o iných šetriacich, výhodnejších a aj bezpečnejších produktoch.

Dnes však termínované vklady strácajú na svojej atraktivite predovšetkým preto, lebo sa ukázalo, že sú výhodnejšie z hľadiska krátkodobého šetrenia vzhľadom na fixáciu k určitému počtu mesiacov, pričom pri predčasnom výbere banka ukladá pokutu, ktorá k výške získanému percentu výnosu predstavuje pre klienta stratu.

Napriek tomu je termínovaný vklad vhodný pre úsporu peňazí, s ktorými v najbližšej dobe neplánuje klient pohybovať a teda zároveň má rezervu, ktorú môže kedykoľvek v prípade potreby použiť.

Pre termínované vklady majú rôzne banky rozličné podmienky. Je ta vhodné pred vkladom peňazí porovnať si, čo ktorá banka ponúka a to nielen z hľadiska výšky výnosov.

Priklad výnosu: 1500 Eur, fixácia na 12 mesiacov:

Poštová banka: 2,70 %

Privat banka: 2,10 %

OTP banka: 2,0 %

ZUNO: 2,0 %

Mbank: 1,7 %

 

5856740561_36e22a0ee3_b

Daňové úľavy – radosť pre tých, ktorí sporia

Tí, ktorí nezaváhali a založili si poistku, či dlhodobý šetriaci produkt majú dôvod na radosť. Podľa novely zákona o daniach príjmov si teraz môžu odpočítať od základu dane práve toľko, koľko si vložili do šetriacej zložky, maximálne však do výšky 398,33 eur za rok.

To by znamenalo, že ak si mesačne odkladáte 33,19 eur mesačne, sporíte zadarmo

Zdaňovať sa teda nebudú doplnkové dôchodkové poistenie, príspevky do dlhodobých bankových produktov, kapitálové a investičné životné poistenia, sporiace programy do podielových fondov, produkty pre obchod s cennými papiermi.

Táto výhoda má však aj podmienku. Tá znie sporiť si musíte minimálne 10 rokov a peniaze vybrať až po 55.roku života. Ak túto podmienku nedodržíte zákon stanovuje navýšiť si základ dane o sumu, ktorú ste si pred tým odpočítali a to do troch rokov.

 

8903431_430784cc5b_o

Finančné úspory – príprava na krízu

Viac ako 65% občanov Slovenska nemá žiadne finančné úspory ani zabezpečenie. To môže mať nepríjemné následky po strate zamestnania. Je preto dôležité aby sa ľudia snažili vytvoriť si finančnú rezervu tak, aby pokryla minimálne ich 3 – 6 mesačný plat. Spôsobov na vytvorenie finančnej rezervy je na trhu nespočetne veľa. Takúto výhodu ponúkajú dnes všetky banky, ale aj poisťovne. Banky majú v portfóliách bežné účty s ročnými výnosmi, ale aj rôzne termínovane vklady či účty špeciálne na vytváranie finančných rezerv. Na krátkodobú finančnú rezervu postačí aj bežný účet, pričom si klient vyberie iba určitú sumu, ktorú potrebuje na mesiac a zvyšok nechá na účte ako šetriacu sumu.

Poisťovne sa sústreďujú najmä na životné poistenia, kde si klient okrem krytia nečakanej zdravotnej situácie alebo úrazu vytvára aj šetriacu zložku, ktorá mu má nahradiť práve príjem v rozmedzí 3 – 6 mesiacov v prípade straty zamestnania. Pochopiteľne väčší význam má tento spôsob z dlhodobého hľadiska. Je teda na Vás, pre ktorú formu sa rozhodnete. Ochotne Vám poradia finanční poradcovia alebo pracovníci bánk Poisťovní. Finančné úspory sú teda jednou z najpodstatnejších otázok rodín, ale aj samostatne žijúcich ľudí v každom veku.

 

Znalosť práva vám zvýši šance pri podnikaní

Podnikanie nie je len o umení zrealizovať svoj podnikateľský nápad či rozvinúť svoje danosti, ale aj o znalosti právneho prostredia, do ktorého práve vstupujete. Mnohí podnikatelia si to ešte stále neuvedomujú, ale práve komplexná znalosť právneho a ekonomického prostredia vám poskytuje ešte väčšiu šancu uspieť a presadiť sa na trhu. Pokiaľ totiž dokážete nájsť legálne právne kľučky či prípadné medzery, tak získate neoceniteľnú výhodu oproti vašim konkurentom. Najlepším zdrojom takéhoto poradenstva či informácii je advokát, ktorý je v tejto oblasti odborníkom a má na ňu potrebnú špecializáciu. Skúsení a zdatní advokáti vám ochotne poskytnú potrebné právne rady, umožňujúce vám na trhu spoznať doteraz netušené možnosti a príležitosti. Sme presvedčení, že služby advokátov sa vám skutočne oplatí využiť – za určitý poplatok za ich služby totiž získate komplexný balík právnej pomoci, ktorý vám poskytne ochranu v prípadných sporoch a zároveň bude užitočným zdrojom pri orientácii sa v ekonomicko-právnom prostredí.