Monthly Archives: March 2013

5474437939_a212cfd3a1_b

Termínované vklady – najobľúbenejší spôsob šetrenia

Termínované vklady sa v roku 2000 považovali za jednu z najatraktívnejších foriem šetrenia peňazí v pomere k podielovým fondom. Dôvodom bolo nie príliš dobré povedomie občanov o iných šetriacich, výhodnejších a aj bezpečnejších produktoch.

Dnes však termínované vklady strácajú na svojej atraktivite predovšetkým preto, lebo sa ukázalo, že sú výhodnejšie z hľadiska krátkodobého šetrenia vzhľadom na fixáciu k určitému počtu mesiacov, pričom pri predčasnom výbere banka ukladá pokutu, ktorá k výške získanému percentu výnosu predstavuje pre klienta stratu.

Napriek tomu je termínovaný vklad vhodný pre úsporu peňazí, s ktorými v najbližšej dobe neplánuje klient pohybovať a teda zároveň má rezervu, ktorú môže kedykoľvek v prípade potreby použiť.

Pre termínované vklady majú rôzne banky rozličné podmienky. Je ta vhodné pred vkladom peňazí porovnať si, čo ktorá banka ponúka a to nielen z hľadiska výšky výnosov.

Priklad výnosu: 1500 Eur, fixácia na 12 mesiacov:

Poštová banka: 2,70 %

Privat banka: 2,10 %

OTP banka: 2,0 %

ZUNO: 2,0 %

Mbank: 1,7 %