Monthly Archives: September 2013

file00031459008

Elektronická faktúra – bežná záležitosť

Do kontaktu s elektronickými faktúrami prišli ľudia najmä prostredníctvom mobilných operátorov. Elektronická faktúra je zjednodušene náhrada bežnej papierovej formy faktúry v dátovej podobe. Takáto forma má množstvo výhod spájajúcich sa aj s úsporou a uskladnením.

Výhody elektronickej faktúry:

Rýchly a spoľahlivý spôsob platby

Zákazník uhrádza faktúru prostredníctvom internet bankingu jednoduchým kliknutím na zahájenie platby v banke. Banka za zákazníka prevedie požadovanú sumu na účet spoločnosti a tá potvrdí príjem platby prostredníctvom emailu alebo SMS.

Pohodlné riešenie

Platbu môže zákazník uskutočniť z pohodlia svojho domova, či kancelárie dokonca aj z mobilného telefónu s pripojením na internet, pričom nemusí navštíviť pobočku osobne. Nie je potrebné vypisovať zložité formuláre, či príkazy na úhradu v pobočkách banky.

Úspora priestoru pri archivácií

Faktúry si zákazník môže ukladať priamo vo svojom počítači do jedného súboru, ku ktorému ma kedykoľvek prístup. Šetrí tým čas, priestor a zároveň je tento spôsob výhodný pri prehľadnosti v uhradených faktúrach. Predídete tým aj možným stratám, alebo zničeniu dokladu.

Ochrana životného prostredia

Tento spôsob sa považuje za vysoko ekologický vzhľadom na to že sa nepoužíva papier, teda rovnako aj za ekonomický, čo šetrí peniaze, energiu a najmä životné prostredie.

Elektronické faktúry preferuje čoraz viac spoločností, ktoré objavili ich výhody, pričom aj pre nich predstavujú pomoc najmä v uskladnení a dobrej prehľadnosti o platbách.

V budúcnosti teda môžeme očakávať, že faktúry už v hotovosti platiť nebudeme vôbec.

 

file000224926151

Úroky na osobných účtoch

Okrem šetriacich produktov banky poskytujú svojim klientom výnosy už aj na bežných účtoch. Výnosy nie sú v takej výške ako pri dlhodobých šetreniach, ale predstavujú aspoň minimálne zhodnotenie peňazí už pri vedení bežného účtu.

Výška úroku je rôzna pre každú banku a zároveň je podmienená aj spĺňaním určitých kritérií. Slovenská sporiteľná vyžaduje sporenie na bežnom účte ale aj v Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., v konzervatívnom zmiešanom fonde, VUB banka zase požaduje pravidelný pohyb na účte 12krát za mesiac, Tatra banka poskytuje bonus ak klient nejde do debetného pohybu na účte a do šetriacej zložky odvádza minimálne 15 eur mesačne.

Podľa aktuálny porovnávacích tabuliek najlepšie úroky na bežných účtoch poskytuje Dexia banka a mBank s 1,3 %. Za nimi nasleduje Fio banka 1,25 % a ČSOB s 1 % úrokovou sadzbou.