5856762391_c6b4b4705d_b

Dôchodkové fondy

Dôchodkové fondy sú efektívne využívané mnohými klientmi, ktorí majú záujem zabezpečiť svoje pohodlie v dôchodku a už teraz myslia na budúcnosť.

Hlavným a základným princípom je, že dôchodkové správcovské spoločnosti investujú nasporené prostriedky klienta do dôchodkových fondov, tak aby prinášali čo najvyššie zisky.

Dôchodkové fondy správcovské spoločnosti z pravidla musia deliť na 3 typy:

• Rastový fond

• Vyvážený fond

• Konzervatívny fond

Klient si obvykle vyberá sám jeden z fondov, prostredníctvom ktorého chce sporiť svoje peniaze. Ak si nie je celkom istý, poradiť mu môže predovšetkým finančný poradca. Rozhodnutie závisí aj od veku klienta. Vo vyššom veku sa odporúča zvoliť konzervatívne fondy kvôli istote vložených prostriedkov a zníženiu rizika, ak je klient mladší, má dlhšiu dobu na sledovanie svojich peňazí ako aj na manipuláciu s nimi a teda môže voliť skôr dynamické a rastové fondy.

Fond sa skladá z akcií a dlhopisov. Akcie predstavujú vyšší výnos s vyšším rizikom, dlhopisy nižšie výnosy so zníženým rizikom investovania na trhu.

Správcovské spoločnosti robia všetko preto, aby dosahovali čo najvyššie zisky s čo najnižším rizikom avšak vzhľadom na pohyblivosť hodnôt na trhu to nie je vždy možné. Preto odporúčame klientom zakaždým poradiť sa so skúseným finančným poradcom.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>