file00031459008

Elektronická faktúra – bežná záležitosť

Do kontaktu s elektronickými faktúrami prišli ľudia najmä prostredníctvom mobilných operátorov. Elektronická faktúra je zjednodušene náhrada bežnej papierovej formy faktúry v dátovej podobe. Takáto forma má množstvo výhod spájajúcich sa aj s úsporou a uskladnením.

Výhody elektronickej faktúry:

Rýchly a spoľahlivý spôsob platby

Zákazník uhrádza faktúru prostredníctvom internet bankingu jednoduchým kliknutím na zahájenie platby v banke. Banka za zákazníka prevedie požadovanú sumu na účet spoločnosti a tá potvrdí príjem platby prostredníctvom emailu alebo SMS.

Pohodlné riešenie

Platbu môže zákazník uskutočniť z pohodlia svojho domova, či kancelárie dokonca aj z mobilného telefónu s pripojením na internet, pričom nemusí navštíviť pobočku osobne. Nie je potrebné vypisovať zložité formuláre, či príkazy na úhradu v pobočkách banky.

Úspora priestoru pri archivácií

Faktúry si zákazník môže ukladať priamo vo svojom počítači do jedného súboru, ku ktorému ma kedykoľvek prístup. Šetrí tým čas, priestor a zároveň je tento spôsob výhodný pri prehľadnosti v uhradených faktúrach. Predídete tým aj možným stratám, alebo zničeniu dokladu.

Ochrana životného prostredia

Tento spôsob sa považuje za vysoko ekologický vzhľadom na to že sa nepoužíva papier, teda rovnako aj za ekonomický, čo šetrí peniaze, energiu a najmä životné prostredie.

Elektronické faktúry preferuje čoraz viac spoločností, ktoré objavili ich výhody, pričom aj pre nich predstavujú pomoc najmä v uskladnení a dobrej prehľadnosti o platbách.

V budúcnosti teda môžeme očakávať, že faktúry už v hotovosti platiť nebudeme vôbec.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>