8903431_430784cc5b_o

Finančné úspory – príprava na krízu

Viac ako 65% občanov Slovenska nemá žiadne finančné úspory ani zabezpečenie. To môže mať nepríjemné následky po strate zamestnania. Je preto dôležité aby sa ľudia snažili vytvoriť si finančnú rezervu tak, aby pokryla minimálne ich 3 – 6 mesačný plat. Spôsobov na vytvorenie finančnej rezervy je na trhu nespočetne veľa. Takúto výhodu ponúkajú dnes všetky banky, ale aj poisťovne. Banky majú v portfóliách bežné účty s ročnými výnosmi, ale aj rôzne termínovane vklady či účty špeciálne na vytváranie finančných rezerv. Na krátkodobú finančnú rezervu postačí aj bežný účet, pričom si klient vyberie iba určitú sumu, ktorú potrebuje na mesiac a zvyšok nechá na účte ako šetriacu sumu.

Poisťovne sa sústreďujú najmä na životné poistenia, kde si klient okrem krytia nečakanej zdravotnej situácie alebo úrazu vytvára aj šetriacu zložku, ktorá mu má nahradiť práve príjem v rozmedzí 3 – 6 mesiacov v prípade straty zamestnania. Pochopiteľne väčší význam má tento spôsob z dlhodobého hľadiska. Je teda na Vás, pre ktorú formu sa rozhodnete. Ochotne Vám poradia finanční poradcovia alebo pracovníci bánk Poisťovní. Finančné úspory sú teda jednou z najpodstatnejších otázok rodín, ale aj samostatne žijúcich ľudí v každom veku.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>