file000224926151

Úroky na osobných účtoch

Okrem šetriacich produktov banky poskytujú svojim klientom výnosy už aj na bežných účtoch. Výnosy nie sú v takej výške ako pri dlhodobých šetreniach, ale predstavujú aspoň minimálne zhodnotenie peňazí už pri vedení bežného účtu.

Výška úroku je rôzna pre každú banku a zároveň je podmienená aj spĺňaním určitých kritérií. Slovenská sporiteľná vyžaduje sporenie na bežnom účte ale aj v Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., v konzervatívnom zmiešanom fonde, VUB banka zase požaduje pravidelný pohyb na účte 12krát za mesiac, Tatra banka poskytuje bonus ak klient nejde do debetného pohybu na účte a do šetriacej zložky odvádza minimálne 15 eur mesačne.

Podľa aktuálny porovnávacích tabuliek najlepšie úroky na bežných účtoch poskytuje Dexia banka a mBank s 1,3 %. Za nimi nasleduje Fio banka 1,25 % a ČSOB s 1 % úrokovou sadzbou.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>